fredag 17 februari 2012

Credo

Idag ska jag jobba med temat "credo". Det är temat för första dagen på skribalägret. Vad tror jag på? Hur skulle jag formulera mitt credo? Vad baserar kyrkan sitt credo på? Vad vill jag lära mig om Gud och kyrkan och den tro som jag blivit döpt till? Vad undrar jag över? Vilka frågor grubblar jag på?

Hur ser ditt credo ut?

torsdag 16 februari 2012

Motiverad!

Från och med i måndags jobbar jag heltid med skribaförnyelsen i vår församling. Jag är tjänstledig från mitt förordnande som församlingspastor fram till och med 10.4. Under den tiden ska jag utarbeta och sammanställa ett skribamaterial som vi ska använda i församlingen. Det här är möjligt tack vare ett stipendium från en fond för utvecklande av ungdoms- och konfirmandarbete som finns vid domkapitlet. Tack för det! Jag är mycket motiverad och tycker att det är fantastiskt roligt att gå till jobbet (jag har fått låna en plats på reuterska forskarvinden) varje morgon och på heltid fundera på skriba.

Ett av nyckelorden i vår skribaförnyelse är motivation. Vi drömmer om att skapa en skriftskola som motiverar konfirmanderna så att de själva vill skapa sin skribaberättelse. Målet är att konfirmandernas längtan, drömmar, vilja styr och motiverar dem. Är detta möjligt? Ja, det tror jag!

Kolla in den här fantastiska youtube-filmen så fattar du vad jag menar.

Mia

söndag 20 november 2011

Usch, va tråkigt. Måste vi vara här?

Nu lägger du bort din mobiltelefon!
Om ni inte är tysta nu får ni ingen underskrift i passet!
Varför beter ni er så här... det här ÄR JU EN ROLIG HAPPENING!?!
Ja, ni måste vara här.

Det kryper i skinnet på mig. Känslan av tvång, olust, protest. Så vill jag inte att skriban ska vara. Därför har vi slutat med obligatoriska ungdomsmässor, konserter och happenings. Hur mycket feelis blir det i en gudstjänst/konsert när största delen är ditkommenderade konfirmander som allra helst vill vara någon annanstans? Vem ger det något överhuvudtaget?

måndag 10 oktober 2011

Skribautvärdering

Idag samlades sju av sommarens åtta vuxenledare för att utvärdera lägersommaren 2011. Vi konstaterade att lägren har varit super bra och att vi är på rätt väg när det gäller lägerutvecklingen. Lägren fick betyg mellan 3,5-4,5 av 5 möjliga och det är ju fantastiskt.

Som vanligt har vi lärt oss mycket av lägren och under mötet kläcktes en del nya idéer som vi kan ta med till skribaförnyelsen.

Här kommer några tankar/frågor/idéer som vi diskuterade:
- vi har blivit bättre på att fördela arbetet mellan vuxenledarena
- Pyölinranta är ett bra lägerområde men har fler utmaningar än de övriga lägerområdena
- vi borde ha utvecklingssamtal med hjälpledarna
- tänk om vi första kvällen enbart skulle åka ut med ledarteamet och konfirmanderna skulle anlända först nästa dag?
- dagbokstidningarna på läger 1006 var jättebra, kan vi utveckla det konceptet?
- sista dagen blir ofta stressig och farvälet halvdant
- vi behöver göra upp krisplaner för skribaläger och ungdomsarbetet
- hjälpledarna borde få egna t-skjortor/huppari

måndag 26 september 2011

Konfirmankonferens

Förra veckan deltog jag i en nordisk konfirmandkonferens i Sverige. Där träffade jag ett hundratal församlingsanställda som älskar att jobba med konfirmander. Vi lyssnade på föredrag, deltog i seminarier och utbytte tankar, idéer och erfarenheter.

Det var särskilt ett seminarium som gav mig vidgade vyer. Det var ett seminarium som handlade om Vadstena församlings ungdoms- och konfirmandarbete. Ett konfirmandarbete helt annorlunda än alla andra som jag någonsin stiftat bekantskap med. Läs mer på deras hemsida.

Även om jag inte vill göra exakt så som i Vadstena så gav seminariet inspiration att tänka ännu mera utanför den traditionella boxen. Och jag fick nya idéer som jag aldrig skulle ha vågat tänka om jag inte mött ungdomsarbetarna i Vadstena församling.

Inspirerad till tusen ser jag fram emot att planera skribaförnyelsen i höst!

tisdag 6 september 2011

Nu ska man anmäla sig till skriban 2012

I våras beslöt församlingsrådet att godkänna skribaförnyelsen och nu är det dags för den första årskullen ungdomar att anmäla sig till skriban som kommer att genomföras enligt den nya planen. Du kan läsa om skribaförnyelsens grundtankar här och anmäla dig till skriftskolan här. Vi tror att det förnyelsen kommer att göra skriftskolan ännu mera rolig och meningsfull för konfirmanderna. Välkommen med!